Buka menu utama
Koin bergambar dewi Asytoret

Asytoret adalah nama dewi penduduk asli tanah Sidon yang dimasukkan ke Israel oleh istri-istri Salomo. Ia disembah di atas bukit-bukit pengorbanan. (1 Raja-raja 11:5)