Buka menu utama
Alif Lam makrifah bukan merupakan bagian dari kata dasar, seperti pada lafaz al-Bahrain yakni Alif lam yang ditambah bahrain yang bermakna Bahrain.

"Al-", "Alif lam" atau lebih lengkap "Alif lam makrifah" (bahasa Arab: ألف لام تعريف, "alif lam ta'riif") adalah dua huruf yakni huruf alif (alif wasal) dan huruf lam yang ditambah pada pangkal/awal dari kata nomina atau isim.

Terdapat dua jenis alif lam ma'rifah yaitu qamariah dan syamsiah.

FonologiSunting

Huruf qamariahSunting

Alif lam qamariah ialah lam yang diikuti oleh 14 huruf hijaiah, seperti: hamzah (ء), ba' (ب), jim (ج), ḥa (ح), kha (خ), ain (ع), ghain (غ), fa (ف), qaf (ق), kaf (ك), mim (م), wau (و), ha' () dan ya' (ي). Hukum alif lam qamariah diambil dari bahasa arab yaitu al-qamar (ﺍﻟﻘﻤﺮ) yang artinya adalah bulan. Maka dari itu, cara membaca alif lam ini adalah dibacakan secara jelas tanpa meleburkan bacaannya.

Huruf syamsiahSunting

Alif lam syamsiah ialah lam yang diikuti oleh 14 huruf hijaiah seperti: ta (ت), tsa (ث), dal (د), dzal (ذ), ra (ر), zai (ز), sin (س), syin (ش), shad (ص), dhad (ض), tha (ط), zha (ظ), lam (ل) dan nun (ن). Nama asy-syamsiah diambil dari bahasa Arab (ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﻪ) yang artinya adalah matahari. Maka dari itu, cara membaca alif lam ini tidak dibacakan melainkan dileburkan kepada huruf setelahnya.

Lihat pulaSunting