Al-Baidha' binti Abdul Muthalib

Ummu Hakim Al-Baidha' binti Abdul Muthalib (bahasa Arab: أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب) adalah bibi Nabi Muhammad.

Ia lahir di Makkah sekitar tahun 546, putri dari Abdul Muthalib bin Hasyim dan Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah.[1][2]:32 Dia adalah saudara kembar Abdullah, ayah Nabi Muhammad.[3]:198 Ummu Hakim dikenal sebagai Al-Baidha' ("Yang Putih") karena dia adalah satu-satunya putri Abdul Muthalib yang berkulit putih.[3]:198

Al-Baidha' menikah dengan Kuraiz bin Rabi'ah dari kabilah Bani Abdu Syams dari suku Quraisy. Anak-anak mereka adalah Amir, Arwa (ibu dari Khalifah Utsman bin Affan), Thalhah dan Ummu Thalhah.[2]:32[3]:198

Ummu Hakim meninggal sebelum tahun 610.[3]:198

ReferensiSunting

  1. ^ Catatan Ibnu Hisyam 97.
  2. ^ a b Muhammad bin Sa'ad, Thabaqat vol. 8. Diterjemahkan oleh Bewley, A. (1995). The Women of Madina [Wanita Madinah]. London: Ta-Ha Publishers.
  3. ^ a b c d Ath-Thabari, Tarikh al-Rusul wa'l-Muluk vol. 39.Diterjemahkan oleh Landau-Tasseron, E. (1998). Biographies of the Prophet's Companions and Their Successors [Biografi Sahabat Nabi dan Penerusnya]. New York: State University of New York Press.