Fatimah binti Amr adalah nenek kandung Nabi Muhammad dan istri dari Abdul-Muththalib. Nama lengkapnya adalah Fatimah binti Amr bin `A'idz bin Imran bin Makhzum bin Yaqzhah, ia berasal dari Bani Makhzum. Ia meninggal pada tahun 576.

Nama Ayah Fatimah Adalah Amr Bin A'idz Bin Imran Bin Makhzum Bin Yaqzhah,Sedangkan Ibu Fatimah Bernama Sakhra Binti Abd Bin Imran Bin Makhzum Bin Yaqzhah,Orang Tua Fatimah Binti Amr Merupakan Sepupu Satu Kali,

Ibu Dari Amr Bin A'idz Adalah Fatimah (Umm Umaymah) Binti Rabiah Bin Abd Uzza,Dan Ibu Dari Sakhra Adalah Takhmur Binti Abd Bin Qushay

Anak laki-laki

sunting

Pranala luar

sunting