Abu Hayyan at-Tauhidi


Abu Hayyan 'Ali bin Muhammad bin al-'Abbas at-Tauhidi al-Baghdadi (bahasa Arab: أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي البغدادي‎) atau lebih dikenal dengan Abu Hayyan at-Tauhidi (lahir pada tahun 310 H/922) wafat pada tahun 414H/1023) adalah seorang filosof, sufi dan sastrawan yang termasuk dalam ulama besar abad ke-4 H. Ia tinggal di Bagdad, dan kehidupannya sebagian besar ia habiskan di kota tersebut, sehingga ia dinisbahkan sebagai al-Baghdadi.

Ali
Abu Hayyan at-Tauhidi
Ali
at-Tauhidi, al-Baghdadi
أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي البغدادي
Nama dan Gelar
Nama
Kun-yahAbu Hayyan
NamaAli
Nama (arabic)أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي البغدادي
Nisbahat-Tauhidi, al-Baghdadi
Kelahirannya
Tahun lahir (H)310
Tahun lahir (M)922
Tempat lahirBagdad
Agama, Identitas, Kebangsaan
Agama Islam
Etnis (Suku bangsa)
Etnis
(Suku bangsa)
Arab
Bantuan kotak info

Guru-gurunyaSunting

 • Abu Yazid as-Sairafi
 • Abu Zakaria Yahya bin Adi al-Manthiqi
 • Ali bin Isa ar-Rummani
 • Abu Hamid al-Marwazi

Murid-muridnyaSunting

 • Ali bin Yusuf al-Fami
 • Muhammad bin Manshur bin Jaikan
 • Abdul Karim bin Muhammad ad-Daudi
 • Nashr bin Abdul Aziz al-Farisi
 • Muhammad bin Ibrahim bin Faris asy-Syairazi

Karya tulisSunting

 • Al-'Imta' wa al-Mu'anasah
 • Ash-Shadaqah wa ash-Shadiq
 • Mathalib al-Wazirain atau Akhlaqu al-Wazirain
 • Al-Hawamil wa asy-Syawamil
 • Al-Basha`ir wa adz-Dzakha`ir
 • Al-Muqabasat
 • Al-Isyarat al-Ilahiyya
 • Taqrizh Al Jahiz

ReferensiSunting