Abu al-Hasan Ali bin Ismail (bahasa Arab: أبو الحسن علي بن إسماعيل) atau lebih dikenal dengan Ibnu Sidah (lahir di Murcia pada tahun 398 H/1007 wafat pada 26 Rabiul akhir 458 H/27 Maret 1065) adalah penulis kamus, ulama dalam bidang nahwu yang berasal dari Al-Andalus. Ia belajar bahasa Arab dan nahwu dari ayahnya, ia dan ayahnya mengalami kebutaan, ayahnya wafat ketika ia masih kecil. Para sejarawan menyebutkan bahwa Ibnu Sidah belajar kepada Sha'id al-Baghdadi, utusan dari timur al-Andalus, yang merupakan ahli dalam bahasa Arab dan sastra. Ibnu Sidah juga belajar kepada ath-Thalmanaki. Ibnu Sidah adalah Imam dalam ilmu qira'at al-Qur'an, seorang yang tsiqah (dipercaya) dalam periwayatan ilmu bahasa Arab, ia juga merupakan seorang mufassir (ahli tafsir) dan muhaddits (ahli hadis), ia dikenal atas kewara'annya dan memerangi bid'ah.[1]

Ali
Ibnu Sidah
Kun-yahAbu al-Hasan
NamaAli
JabatanQadi
Minat utamaNahwu
Bahasa Arab
Sastra Arab
Qira'at al-Qur'an
Hadis
Tafsir

Karya tulis

sunting

Karya tulisnya yang telah hilang:

 • al-Aniq Syarh Hamasah karya Abi Tamam, dalam 6 jilid
 • Syarh Ishlah al-Manthiq Ishlah al-Manthiq karya Ibnu as-Sakit
 • al-Wafi fi 'ilmi al-Qawafi
 • Kitab Syadz al-Lughah dalam 5 jilid
 • Kitab fi at-Tadzkir wa at-Ta'nits

Karya tulisnya yang tercetak:

 • al-Mukhashshash dalam 17 jilid[2]
 • al-Muhkam al-Muhith al-A'zham dalam 4 jilid[3]
 • Syarh Ma Asykala min Syi'ri al-Mutanabbi[4]
 • al-'Adad fi al-Lughah[5]

Referensi

sunting
 1. ^ Biografi Ibnu Sidah dalam kitab Al-A'lam karya Khairuddin az-Zirikli, situs web Maktabah Syamilah
 2. ^ Kitab al-Mukhashshash dari situs web Maktabah Syamilah
 3. ^ Kitab al-Muhkam al-Muhith al-A'zham dari situs web Maktabah Syamilah
 4. ^ Kitab Syarh Ma Asykala min Syi'ri al-Mutanabbi dari situs web Maktabah Syamilah
 5. ^ Kitab al-'Adad fi al-Lughah dari situs web Maktabah Syamilah