Ibnu as-Sayyid al-Bathalyusi


Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin as-Sayyid al-Bathalyusi (bahasa Arab: أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي‎) atau lebih dikenal dengan Ibnu as-Sayyid al-Bathalyusi (lahir di Badajoz pada tahun 444 H/1052 wafat pada tahun 521 H/1127) adalah seorang ulama dibidang nahwu. Badajoz adalah sebuah kota besar yang merupakan salah satu kota yang terletak di Al-Andalus, yang menghasilkan banyak ulama dan sastrawan, Ibnu as-Sayyid merupakan ulama yang paling terkenal di antara mereka, ia menetap di kota tersebut hingga ia semakin terkenal. Ia hidup pada masa Taifa, ia membantu pemerintahan Abdul Malik bin Razin yang memimpin Taifa Albarracín pada tahun 436-496 H. Ketika ia datang ke Ibnu Razin, ia diangkat sebagai Ahlul Halli wa al-'Aqdi (Dewan Penasehat), tetapi pada akhirnya ia kabur dari Ibnu Razin bersikap sewenang-wenang terhadap para penyair.

Abdullah
Ibnu as-Sayyid al-Bathalyusi
Abdullah
al-Bathalyusi
Nama dan Gelar
Nama
Kun-yahAbu Muhammad
NamaAbdullah
Nisbahal-Bathalyusi
Kelahirannya
Tanggal lahir
444 H/1052
Tempat lahir
Badajoz
Agama Islam
Bantuan kotak info

Karya tulisSunting

  • Al-Iqtidhab fi Syarhi Adabi al-Kitab
  • Al-Intishar Miman 'Adala 'an al-Istibshar bantahan terhadap Ibnu al-'Arabi dalam Syarah al-Ma'ri
  • Al-Hada`iq fi al-Mathalib al-'Aliyyah al-Falsafiyyah al-`Uwaishah
  • Al-Hulul fi Ishlahi al-Khalal min Kitab al-Jumal
  • Al-Hulul fi Syarhi Abyati al-Jumal
  • Al-Mutsalats fi al-Lughah

ReferensiSunting