Wasashatta, juga dieja Wasašatta, merupakan seorang raja Hurri, kerajaan Hanigalbat pada sekitar awal abad ketiga belas SM.

Seperti ayahandanya Sattuara, Wasasatta adalah vasal Asyur. Ia memberontak terhadap tuannya Adad-nirari I (skt. 1295-1263 SM (kronologi pendek)) dan mencari pertolongan sia-sia dari bangsa Het. Asyur menghancurkan pemberontakannya dan menghancurkan Hanigalbat. Keluarga kerajaan ditangkap dan dibawa ke Assur dan Wasasatta tidak pernah terdengar lagi.

Lihat juga Sunting

Didahului oleh:
Sattuara
vasal raja Mitanni
abad ke-13 SM
Diteruskan oleh:
Sattuara II