Umpasa adalah Puisi jenis Pantun dalam kesusastraan suku Batak Toba.

Umpasa Batak Toba ini adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasihat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu atau berbagai acara lainnya, serta kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa contoh Umpasa Batak TobaSunting

Contoh 1Sunting

Bintang na rumiris,
ombun na sumorop.
Sai tubu di hamu anak na riris,
boru pe antong torop.

Yang artinya:

Semoga kamu memperoleh,
banyak anak laki-laki,
dan perempuan.

Contoh 2Sunting

Andor hadukka,
togutogu ni lombu.
Sai sahat hamu saurmatua.
togutoguan ni pahompu.

Yang artinya:

Semoga kamu beranak cucu,
dan panjang umur
sehingga sempat dituntun oleh para cucu

Contoh 3Sunting

Tumbur ni pangkat,
tu tumbur ni hotang.
Tusi Hamu mangalangka,
tusi dapotan pangomoan.

Yang artinya:

Ke mana pun kamu melangkahkan kaki,
semoga selalu mendapatkan rejeki.

Contoh 4Sunting

Sai torop ma dangkana,
rugun dohot bulungna.
Horas jala gabe hula-hulana,
sogon i dohot boruna.

Yang artinya:

Semoga hula-hula hidup bahagia;
demikian juga putrinya

Contoh 5Sunting

Simbora gukguk,
di julu ni tapian,
Horas jala gabe hita luhut,
jala dapotan parsaulian.

Yang artinya:

Semoga kita sekalian hidup sejahtera,
dan mendapat rejeki dalam kehidupan.

Umpasa masa kiniSunting

Umpasa pada masa kini telah berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman dan dapat digunakan pada acara-acara tertentu, serta tidak hanya menggunakan umpasa yang telah ada sejak dulunya.

ReferensiSunting

Pranara LuarSunting