Buka menu utama

Uluhiyah adalah Haq Allah sebagai Ilah, kesatuan ketaatan pada kehendak Allah dijabarkan pada Uluhiyah yang dilaksanakan di Alam Semesta.

Pada pelaksanaan di alam psiko-sosial manusia, Uluhiyah dinyatakan dalam bentuk satunya ketaatan manusia pada kehendak Allah dan Rasul-Nya. Kesatuan ini tercapai hingga kehendak Allah menjadi kehendak manusia pula, segala pekerjaan atau program manusia merupakan cermin pekerjaan Allah. Inilah esensi dari Tauhid.