Information icon Terima kasih sudah melaporkan di Wikipedia:Permintaan perhatian pengurus/Perang suntingan. Melaporkan pengguna yang sedang perang suntingan sangat penting dalam menjaga kekondusifan Wikipedia. Akan tetapi, pengguna yang Anda laporkan diduga tidak terlibat perang suntingan maupun melanggar aturan tiga kali pengembalian, pengguna diperingatkan dengan alasan yang kurang sesuai, atau laporan Anda salah format. Jika pengguna masih melakukan perang suntingan, silakan laporkan lagi. Terima kasih.