rRNA (ribosome-Ribonucleic Acid) atau Asam Ribonukleat ribosomal adalah molekul utama penyusun ribosom.[1] RNA ribosomal merupakan RNA yang membungkus ribosom (bola ganda yang tersusun dari sekitar 50 protein). rRNA dan protein secara bersama membangun subunit-subunit ribosom yang terdiri dari subunit kecil dan subunit besar untuk kemudian bergabung membentuk ribosom fungsional ketika dua subunit terikat pada mRNA saat translasi.[2] Pada prokaryot, subunit kecil mempunyai koefisien sedimentasi sebesar 30S (unit Svedberg) sedangkan subunit besar berukuran 50S, akan tetapi saat bergabung koefisien sedimentasinya adalah 70S (terdiri dari RNA 16S, 5S dan 23S).[3] Pada eukaryot subunit kecil berukuran 40S sedangkan subunit besar berukuran 60S, akan tetapi sebagai suatu kesatuan, ribosom eukaryot memiliki koefisien sedimentasi sebesar 80S (terdiri dari 18S, 5S, 5,8S, dan 28S).[3]

rRNA
Ribosom yang disusun oleh rRNA dan beberapa protein

rRNA merupakan salah satu tipe dari kelompok RNA.[4] RNA ini merupakan RNA terbanyak yang dikandung oleh suatu sel, yaitu sekitar 83% dari RNA yang terdapat dalam suatu sel (menyusun ribosom).[5] Ribosom terdapat di dalam sel dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu sekitar 200.000 ribosom yang menyusun sekitar 25% berat kering total selnya).[6] Dan sekitar 60% dari berat suatu ribosom adalah rRNA.[2] Besarnya jumlah rRNA dalam sel juga dipengaruhi strukturnya yang stabil dan ukurannya yang besar.[7]

Referensi

sunting
  1. ^ Campbell NA, Reece BJ, Mitchell LG. 2002. Biologi. Halaman 327. Jakarta: Erlangga
  2. ^ a b Campbell NA, Reece BJ, Mitchell LG. 2002. Biologi. Halaman 328 Jakarta: Erlangga
  3. ^ a b Yuwono T. 2005. Biologi Molekuler. Halaman 210. Jakarta: Erlangga.
  4. ^ Jusuf M. 2001. Genetika I: Struktur dan Ekspresi Gen. Halaman 285. Jakarta: Sagung Seto
  5. ^ Jusuf M. 2001. Genetika I: Struktur dan Ekspresi Gen. Halaman Jakarta: Sagung Seto
  6. ^ Yuwono T. 2005. Biologi Molekuler. Halaman 211. Jakarta: Erlangga.
  7. ^ Jusuf M. 2001. Genetika I: Struktur dan Ekspresi Gen. Jakarta: Sagung Seto