Prefektur otonom

subdivisi setingkat prefektur di Republik Rakyat Tiongkok

Prefektur otonom (Hanzi: 自治州; Pinyin: Zìzhìzhōu) adalah salah satu jenis administratif otonom di Tiongkok pada tingkat prefektur, dengan etnis minoritas lebih dari 50% jumlah populasi atau menjadi situs bersejarah yang singnifikan bagi minoritas. Semua prefektur otonom sebagian besar didominasi (dalam hal populasi) oleh Tiongkok Han. Nama resmi prefektur otonom diambil dari nama minoritas dominan di wilayah itu, biasanya terdiri dari dua nama. Misalnya, prefektur Kazakh, dapat disebut Kazakh Zizhizhou. Seperti semua divisi tingkat prefektur lainnya, prefektur otonom juga terdiri dari divisi tingkat county, kecuali Prefektur Otonomi Kazakh Ili yang memiliki dua prefektur tersendiri. Berdasarkan Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok, prefektur otonom tidak dapat dihapus.

Hingga akhir 2012, terdapat 30 prefektur otonom di Tiongkok Daratan.[1]

Daftar prefektur otonom

sunting
Provinsi Nama Aksara sederhana dan Pinyin Minoritas Nama lokal Ibu kota
Gansu Linxia 临夏回族自治州
Línxià Huízú Zìzhìzhōu
Hui (Orang Hui yang berbicara bahasa Mandarin) Xiao'erjing: لٍشِا جُوِذُو ذِجِجِوْ Kota Linxia
Gansu Gannan 甘南藏族自治州
Gānnán Zàngzú Zìzhìzhōu
Tibet Tibet: ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ (Kan-lho Bod-rigs rang-skyong-khul) Kota Hezuo (Hzö)
Guizhou Qiandongnan 黔东南苗族侗族自治州
Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu
Miao & Dong Guizhou Hmong: Qeef Dongb Naif Dol Yat Hmub Zid Zid Zeb
Dong: Qeenc Dongs Nanc Nyenc Miiul Nyenc Gaeml Zil Zl Zous
Kota Kaili (Kad Linx)
Guizhou Qiannan 黔南布依族苗族自治州
Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu
Bouyei & Miao Bouyei: Qianfnanf Buxqyaix Buxyeeuz ziqziqzouy
Guizhou Hmong: Qeef Naif Dol Yat Dol Hmub Zid Zid Zeb
Kota Duyun
Guizhou Qianxinan 黔西南布依族苗族自治州
Qiánxī'nán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu
Bouyei & Miao Bouyei: Qianfxiynanf Buxqyaix Buxyeeuz Ziqziqzouy
Guizhou Hmong: Qeef Xib Naif Dol Yat Dol Hmub Zid Zid Zeb
Kota Xingyi
Hubei Enshi 恩施土家族苗族自治州
Ēnshī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu
Tujia & Miao Tujia: Eng Shiv Bif Ziv Kar hev Bef Kar zouf xengv zuvз
Hmong: Ee Si Thws Ca Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb
Enshi
Hunan Xiangxi 湘西土家族苗族自治州
Xiāngxī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu
Tujia & Miao Tujia: Xiз’angv Xif Bif Ziv Kar hev Bef Kar zouf xengv zuvз
Hmong: Xyaa Xyi Thws Ca Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb
Kota Jishou
Jilin Yanbian 延边朝鲜族自治州
Yánbiān Cháoxiǎnzú Zìzhìzhōu
Korea Templat:Bahasa Korea (Yeonbyeon Joseonjok Jachiju) Kota Yanji (Yeongil)
Qinghai Haibei 海北藏族自治州
Hǎiběi Zàngzú Zìzhìzhōu
Tibet Tibet: མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ (Mtsho-byang Bod-rigs rang-skyong-khul) County Haiyan
Qinghai Hainan 海南藏族自治州
Hǎinán Zàngzú Zìzhìzhōu
Tibet Tibet: མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ (Mtsho-lho Bod-rigs rang-skyong-khul) County Gonghe
Qinghai Huangnan 黄南藏族自治州
Huángnán Zàngzú Zìzhìzhōu
Tibet Tibet: རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ (Rma-lho Bod-rigs rang skyong khul) Kota Tongren
Qinghai Golog 果洛藏族自治州
Guǒluò Zàngzú Zìzhìzhōu
Tibet Tibet: མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ (Mgo-log Bod-rigs rang-skyong-khul) County Maqên
Qinghai Yushu 玉树藏族自治州
Yùshù Zàngzú Zìzhìzhōu
Tibet Tibet: ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ (Yul-shul Bod-rigs rang-skyong-khul) Kota Yushu
Qinghai Haixi 海西蒙古族藏族自治州
Hǎixī Měnggǔzú Zàngzú Zìzhìzhōu
Mongol & Tibet Mongolia: Templat:Mongolunicode (Borotal a-yin mongγol ebereen öbertegen zasaqu ǰuu)
Tibetan: མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་ཆ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ (Mtsho-nub Sog-rigs dang Bod-rigs rang-skyong-khul)
Kota Delingha (Delhi)
Sichuan Ngawa 阿坝藏族羌族自治州
Ābà Zàngzú Qiāngzú Zìzhìzhōu
Tibet & Suku Qiang Tibet: རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆ་བ༹ང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ (Rnga-ba Bod-rigs dang Chavang-rigs rang skyong khul)
Qiang: Ggabba Shbea Rrmea nyujugvez zhou
Kota Barkam
Sichuan Garzê 甘孜藏族自治州
Gānzī Zàngzú Zìzhìzhōu
Tibet Tibet: དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ (Dkar-mdzes Bod-rigs rang-skyong khul) Kota Kangding (Dartsedo)
Sichuan Liangshan 凉山彝族自治州
Liángshān Yízú Zìzhìzhōu
Yi Templat:Lang-ii (Niepsha Nuosu Zytjiejux dde Zho) Xichang (Op Rro)
Xinjiang Kizilsu 克孜勒苏柯尔克孜自治州
Kèzīlèsū Kē'ěrkèzī Zìzhìzhōu
Kirgiz Kirgiz: قىزىلسۇۇ قىرعىز اپتونوم وبلاسى (Kızılsuu Kırgız avtonom oblastı) Kota Artux
Xinjiang Bortala 博尔塔拉蒙古自治州
Bó'ěrtǎlā Měnggǔ Zìzhìzhōu
Mongol Mongolia: ᠪᠣᠷᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠦ (Borotala mongγol ebereen zasaqu ǰuu) Kota Bole (Bortala)
Xinjiang Changji 昌吉回族自治州
Chāngjí Huízú Zìzhìzhōu
Hui (Orang Hui yang berbicara bahasa Mandarin) Xiao'erjing: چْاکِ خُوِذُوْ ذِجِجِوْ Kota Changji
Xinjiang Bayingolin 巴音郭楞蒙古自治州
Bāyīnguōlèng Měnggǔ Zìzhìzhōu
Mongol Mongolia: ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠦ (Bayangol mongγol ebereen zasaqu ǰuu) Kota Korla
Xinjiang Ili
(Altay)
(Tacheng)
伊犁哈萨克自治州
Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu
(阿勒泰地区)
(Ālètài Dìqū)
(塔城地区)
(Tǎchéng Dìqū)
Kazak Kazak: ىله قازاق اۆتونومىيالى وبلىسى (İle Qazaq awtonomïyalıq oblısı)
(Kazakh: ئالتاي ۋىلايىتى) (Altay aymağı)
(Kazakh: تارباعاتاي ايماعى) (Tarbağatay aymağı)
Kota Yining (Ghulja)
(Kota Altay)
(Kota Tachenga)
Yunnan Dehong 德宏傣族景颇族自治州
Déhóng Dǎizú Jǐngpōzú Zìzhìzhōu
Dai & Jingpo Tai Nüa - ᥟᥪᥒᥱ ᥙᥪᥴ ᥓᥝᥲ ᥙᥩᥒ ᥛᥥᥝᥰ ᥖᥭᥰ ᥓᥤᥒ ᥚᥨᥲ ᥖᥬᥲ ᥑᥨᥒᥰ (Sakhkung Sam Jinghpo Amyu Madu Uphkang Mungdo)
Zaiwa:Sikung Sam Zaizo Byumyu Yumsing Upkang Mau
Kota Mangshi
Yunnan Nujiang 怒江傈僳族自治州
Nùjiāng Lìsùzú Zìzhìzhōu
Lisu Lisu: ꓠꓳ-ꓟꓵ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓫꓵꓽ ꓚꓲꓸ ꓛꓬꓽ ꓗꓪꓼ ꓫꓵꓽ ꓝꓳꓴ (Nolmut lisu shit jilqait guatshit zhou) Kota Lushui
Yunnan Diqing (Dêqên) 迪庆藏族自治州
Díqìng Zàngzú Zìzhìzhōu
Tibet Tibet: བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ (Bde-chen Bod-rigs rang-skyong khul) Kota Shangri-La
Yunnan Dali 大理白族自治州
Dàlǐ Báizú Zìzhìzhōu
Bai Bai: Darl•lit Baif•cuf zirl•zirl•zox Kota Dali
Yunnan Chuxiong 楚雄彝族自治州
Chǔxióng Yízú Zìzhìzhōu
Yi Templat:Lang-ii (Olu Nuosu Zytjiejux dde Zho) Kota Chuxiong
Yunnan Honghe 红河哈尼族彝族自治州
Hónghé Hānízú Yízú Zìzhìzhōu
Hani & Yi Hani: Haoqhoq Haqniqssaq Haqhholssaq Ziiqziifzel
Templat:Lang-ii (Hopho Nuosu Zytjiejux dde Zho)
Kota Mengzi
Yunnan Wenshan 文山壮族苗族自治州
Wenshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu
Zhuang & Miao bahasa Zhuang: Munzsanh Bouxcuengh Myauzcuz Swcicouh
Hmong: Veej Sa Tsuaam Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb
Kota Wenshan
Yunnan Xishuangbanna (Sibsongbanna) 西双版纳傣族自治州
Xīshuāngbǎnnà Dǎizú Zìzhìzhōu
Dai bahasa Tai Lue: ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᧑᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ Kota Jinghong

Referensi

sunting