Prasasti Pakubuwana X

Prasasti Pakubuwana X ini, ditaruh di gapura-gapura yang berada di wilayah Kasunanan Surakarta. Prasasti-prasasti ini ditulis pada tahun 1938.

Prasasti Gapura Ingkang Sinuhun Pakubuwana X

Alihaksara DiplomatisSunting

 1. kapařṅŋ iṅ karṣa daḷm śampeyan daḷm hiṅ
 2. kaṅ śinuhun hiṅkaṅ minulya saha hiṅkaṅ wicakṣa
 3. ṇa kaṅjĕṅ śuśuhunan phakhubhuwaṇa śeṇapati
 4. hiṅŋ alaga ŋabdurraḥman śayidin phaṇathagha
 5. ma hiṅkaṅ kapiṅ X hiyasa gaphura punika; hama
 6. řngi hiṅ dintĕn sĕnen wagé taṅgal sapisan. wu
 7. lan saban tahun jimmawal. oṅka: 1869: wu
 8. ku praṅbakat. dewi śri ; tulus. tuṅŋle ; wase
 9. sa sagara ; saṅgar wariŋin. wañci jam. 12 siyaṅ ;
 10. sinĕṅkalan. gaphura rinĕṅga samadyaniṅ praja ; hu
 11. tawi kapiṅ ; 26 ; september ; 1938 ; sinĕṅka
 12. lan. heṣṭi huniṅŋa gaphuraniṅ rathu ;;

Alihaksara Ejaan NormalSunting

Kapareng ing Karsa Dalem Sampéyan Dalem Ingkang Sinuhun ingkang minulya saha ingkang wicaksana Kangjeng Susuhunan Pakubuwana Sénapati Ingalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Ingkang kaping X ayasa gapura punika. Amarengi ing dinten Senèn Wagé tanggal sapisan wulan Saban tahun Jimawal angka 1869 wuku prangbakat Dewi Sri, Tulus, Tungle, Wasesa Sagara, Sanggar Waringin wanci jam 12 siyang. Sinengkalan: "Gapura rinengga samadyaning praja." Utawi kaping 26 September 1938, sinengkalan: "Esthi uninga gapuraning ratu

AlihbahasaSunting

Maka karena berhubung kehendak dia Sri Baginda Yang Mulia dan Yang Bijaksana, Sri Susuhunan Pakubuwana Senapati Ingalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Yang ke-X, gapura ini dibangun. Kala itu terjadi pada hari Senin Wage, tanggal 1 bulan Saban, tahun Jimawal, 1869 A.J., wuku Prangbakat, di bawah perlindungan Dewi Sri, hari Tulus, Tungle, yang memiliki kuasa atas lautan di Sanggar Beringin pada pukul 12.00 siang. Candra sangkalanya adalah: "Sebuah gapura dihias di tengah kerajaan." Atau pada tanggal 26 September 1938 dengan memakai candra sangkala: "Gajah melihat gapura sang raja."

Prasasti ini menarik, karena walaupun ditulis pada era modern, meniru gaya klasik prasasti. Sebagai contoh coba bandingkan dengan Prasasti Singhasari 1351.

Lihat pulaSunting