Not

tanda yang digunakan dalam notasi musik, bunyi bernada

Not atau titinada[1] (bahasa Inggris: note) adalah bunyi dengan frekuensi tertentu dalam suatu musik. Not dapat mewakili nada dan tempo bunyi dalam notasi musik. Not juga boleh mewakili kelas nada. Not adalah bahan binaan bagi banyak musik bertulis: diskresi fenomena musik yang memudahkan prestasi, pemahaman dan analisis.[2]

Dalam teori musik Eropa, kebanyakan negara menggunakan konvensi penamaan solfège Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si, termasuk contohnya Italia, Portugis, Spanyol, Prancis, Rumania, kebanyakan negara Amerika Latin, Yunani, Albania, Bulgaria, Turki, Rusia, negara berbahasa Arab dan berbahasa Parsi. Walau bagaimanapun, dalam wilayah berbahasa Inggris dan Belanda, kelas nada lazimnya diwakili oleh tujuh huruf awal Latin (A, B, C, D, E, F dan G). Beberapa negara Eropa, termasuk Jerman, menggunakan notasi yang hampir sama, di mana H digantikan untuk B. Byzantium menggunakan nama Pa–Vu–Ga–Di–Ke–Zo–Ni (Πα–Βου–Γα–Δι–Κε–Ζω–Νη).[3]

Dalam musik tradisional India, titinada musik disebut svara dan biasanya diwakili menggunakan tujuh titinada, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha dan Ni.

Titinada kedelapan, atau oktaf, diberi nama yang sama seperti yang pertama, tetapi mempunyai frekuensi dua kali lipat. Nama oktaf juga digunakan untuk menunjukkan jarak antara titinada dan titinada lain dengan frekuensi berganda. Untuk membedakan dua titinada yang mempunyai kelas laras yang sama tetapi jatuh ke dalam oktaf yang berbeda, sistem tata nada laras ilmiah menggabungkan nama huruf dengan angka Arab yang menetapkan oktaf tertentu. Contohnya, pelarasan baku sekarang untuk kebanyakan musik Barat, 440 Hz, dinamakan a′ atau A4.

Tanda kromatis sunting

Nama huruf diubah suai oleh tanda kromat. Tanda kres () menaikkan nota sebanyak satu seminada atau separuh langkah, dan mol () menurunkan not dengan jumlah yang sama. Dalam penalaan moden, semiton mempunyai nisbah frekuensi 122, lebih kurang 1.0595. Tanda kromat ditulis selepas nama nota: jadi, sebagai contoh, F mewakili F-kres, B adalah B-mol, dan C ialah C natural (atau sekadar C).

Tanda kromata tambahan termasuk syap ganda dua  , meningkatkan frekeunsi sebanyak dua seminada, dan flat ganda dua  , menurunkannya dengan jumlah sama.

Nada bertulis sunting

Nada bertulis juga boleh mempunyai nilai nada, kod yang menentukan tempo relatif nota itu. Dalam susunan tempoh separuh, ia adalah: not penuh ganda (bref); not penuh (semibref); not separuh (minim); not seketuk; not setengah ketuk; not seperempat ketuk; not per-32 (demisemikuaver), not per-64 (hemidemisemikuaver), dan not per-128 dan seterusnya.

Dalam skor, setiap not diberikan kedudukan menegak tertentu pada kedudukan staf (garisan atau ruang) pada staf, seperti yang ditentukan oleh klef. Setiap baris atau ruang diberikan nama not. Nama-nama ini dihafal oleh musisi dan membolehkan mereka mengetahui pic yang sesuai untuk dimainkan pada instrumen mereka secara sepintas lalu.

 

Paranada di atas menunjukkan not C, D, E, F, G, A, B, C dan kemudian dalam susunan terbalik, tanpa tanda kromatis atau nada.

Frekuensi nada sunting

Muzik boleh terdiri daripada nota pada sebarang frekuensi fisikal. Oleh kerana punca fizikal muzik ialah getaran, ia sering diukur dalam hertz (Hz), dengan 1 Hz bermaksud satu getaran sesaat. Atas sebab sejarah dan lain-lain, terutamanya dalam musik Barat, hanya 12 not frekuensi tetap yang digunakan. Frekuensi tetap ini berkait secara matematik antara satu sama lain, dan ditakrifkan di sekitar not tengah, A4. "nada piawai" atau "nada konkret" moden semasa bagi nota ini ialah 440 Hz, walaupun ini berbeza dalam amalan sebenar.

Konvensyen penamaan nota menentukan huruf, sebarang kromat dan oktaf. Setiap not adalah nombor bulat dalam suatu bilangan semiton dari konsert A (A4). Andaikan jarak ini sebagai n. Jika not berada di atas A4, maka n adalah positif; dan jika ia di bawah A4, maka n adalah negatif. Frekuensi nota (f) (dengan mengandaikan perangai sama) ialah:

 

Sebagai contoh, seseorang boleh mencari kekerapan C5, C pertama di atas A4. Terdapat 3 semiton antara A4 dan C5 (A4 → A4 → B4 → C5), dan not ini berada di atas A 4, jadi n = 3. Maka, frekuensi not ialah:

 

Akhir sekali, boleh lihat daripada formula ini bahawa oktaf secara automatik menghasilkan pangkat terhadap dua kali frekuensi asal, kerana n ialah gandaan 12 (12k, dengan k ialah bilangan oktaf ke atas atau ke bawah), dan oleh itu formula dapat diringkaskan menjadi:

 

menghasilkan faktor 2. Sebenarnya, ini adalah cara formula ini diperoleh, digabungkan dengan tanggapan selang jarak yang sama.

Jarak semiton perangai sama dibahagikan kepada 100 sen. Jadi, 1200 sen adalah sama dengan satu oktaf – nisbah frekuensi 2:1. Ini bermakna satu sen adalah sama tepat dengan 12002, iaitu lebih kurang 1,000578.

Bagi pengunaan MIDI, pemetaan frekuensi ditakrifkan oleh:

 

dengan p ialah nombor not MIDI (dan 69 ialah bilangan semiton antara C−1 (not 0) dan A4). Dan dalam arah yang bertentangan, untuk mendapatkan frekuensi daripada nota MIDI p, formula ditakrifkan sebagai:

 

Untuk nota dalam perangai sama A440, formula ini menyampaikan nombor nota MIDI standard p). Sebarang frekuensi lain mengisi ruang antara nombor bulat secara sama rata. Ini membolehkan instrumen MIDI ditala dengan tepat dalam berbagai skala penalaan mikro, termasuk penalaan tradisional bukan Barat.

Rujukan sunting

  1. ^ "Arti kata titinada". Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud. KBBI Daring. Diakses tanggal 15 Desember 2023. 
  2. ^ Nattiez 1990.
  3. ^ Savas I. Savas (1965). Byzantine Music in Theory and in Practice. Diterjemahkan oleh Nicholas Dufault. Hercules Press.