News Corporation atau News Corp dapat merujuk pada: