Lotan bin Seir

Rima Rahmadani
(Dialihkan dari Lotan)

Lotan (לֹוטָןלֹוטָן, Lôṭān) adalah anak tertua Seir orang Hori, dan terdaftar sebagai orang pertama di antara tujuh kepala suku Hori di tanah Seir dalam Kejadian 36 pada Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Ia memiliki dua putra, Hori dan Hemam. Putra Esau, Elifas menikahi adik Lotan yang bernama Timna, dan perempuan ini melahirkan Amalek.

Catatan AlkitabSunting

Dalam Alkitab, nama "Lotan" tercatat dalam 5 ayat pada 2 kitab:

Kitab KejadianSunting

Kejadian 36:20-21

Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu: Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer, Disyan; itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir, di tanah Edom.[1]

Kejadian 36:22

Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna.[2]

Kejadian 36:29-30

Itulah kepala-kepala kaum orang Hori: kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Disyon, kepala kaum Ezer dan kepala kaum Disyan; itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum, di tanah Seir.[3]

1 Tawarikh 1:38

Anak-anak Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer dan Disyan.[4]

1 Tawarikh 1:39

Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam; adik perempuan Lotan ialah Timna.[5]

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ Kejadian 36:20-21 TB - Sabda.org
  2. ^ Kejadian 36:22 TB - Sabda.org
  3. ^ Kejadian 36:29-30 TB - Sabda.org
  4. ^ 1 Tawarikh 1:38 TB - Sabda.org
  5. ^ 1 Tawarikh 1:39 TB - Sabda.org

PustakaSunting