Jabatan politik

Jabatan Politik dalam administrasi publik adalah pejabat publik hasil dari sebuah pemilu atau pemilukada. Jabatan politis, merupakan jabatan yang dihasilkan oleh proses politik, misal, Gubernur, wakil gubernur, Presiden/ wakil Presiden, beserta para menterinya.

Yang termasuk Jabatan Politik: UU no. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 11

Pasal 11

 • (1) Pejabat Negara terdiri atas

Presiden dan Wakil Presiden;

 1. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 3. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
 4. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
 5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 6. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
 7. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 8. Gubenur dan Wakil Gubenur;
 9. Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali kota; dan
 10. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
 • (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
 • (3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.
 • (4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.”

ReferensiSunting

Situs Referensi