Israel dalam Kontes Lagu Eurovision 2010 - Bahasa lain