Buka menu utama

Perubahan

1.664 bita ditambahkan ,  1 tahun yang lalu
Penambahan konten
 
Istrinya adalah Asma' binti [[Abu Bakar Ash-Shiddiq]]
 
== Geneologi ==
Namanya adalah az-Zubeir bin Awwâm bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai Radhiyallahu anhu. Nasabnya bersambung dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada Qushai. Sedangkan ibunya bernama Shafiyah binti Abdul Muthallib Radhiyallahu anhuma, bibi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam . Dia memiliki kunyah (nama panggilan) Abu `Abdillâh. Az-Zubeir bin Awwâm masuk Islam ketika berumur delapan tahun.<ref>Fathul Bâri Juz 7 hlm 93</ref>
 
== Keutamaan ==
Az-Zubeir bin Awwâm Radhiyallahu anhu adalah Sahabat yang pemberani. Dia termasuk salah satu Sahabat yang mendapat janji masuk surga. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
 
{{quotation|[[Abu Bakar]] berada di surga, [[Umar]] berada di surga, [[Utsman]] berada di surga, [[Ali]] berada di surga, [[Thalhah]] berada di surga, [[Zubeir]] berada di surga.<ref>HR. Ahmad, Tirmidzy, dan An-Nasa'i.</ref>}}
 
Dia juga termasuk salah satu dari enam Sahabat ahli syura` dalam pemilihan khalifah setelah [[Umar]] Radhiyallahu anhu.
 
Dia adalah orang yang pertama kali menghunus pedangnya di jalan Allah Azza wa Jalla.
 
[[Rasulullah]] memuji Zubeir Radhiyallahu anhu dan bersabda: “Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki hawâri (pengikut setia), adapun pengikut setiaku adalah az-Zubeir Radhiyallahu anhu. <ref>Ar-Rakhîqul Makhtûm hlm 258-259</ref>
 
== Kematian ==
Az-Zubeir Radhiyallahu anhu meninggal dunia di tangan Ibnu Jurmuz dalam suatu pembunuhan yang licik setelah [[perang Jamal]] di lembah as-Saba`, yaitu nama daerah sejauh tujuh farsakh (kurang lebih 35 KM) dari Bashrah pada bulan Jumadil ula tahun 36 H. <ref>Fadhâilus Shahâbah Lil Imâm Ahmad hlm 914</ref>
 
== Geneologi ==
57

suntingan