Homofon (bahasa Yunani: ὁμός, homós, "sama" dan φωνή, phōnḗ, "bunyi") adalah kata yang diucapkan sama dengan kata lain tetapi berbeda dari segi maksud. Homofon terdiri atas kata homo berarti sama dan foni (phone) yang berarti bunyi atau suara. homofon mempunyai pengertian sama bunyi, berbeda tulisan, dan berbeda makna.[1]

Diagram Venn ini menunjukkan perbedaan dan persamaan beberapa konsep serupa.

Contoh homofon antara lain:

  • "buku" (bahan bacaan) dan "buku" (bagian di antara dua ruas)
  • "rok" (pakaian) dan "rock" (aliran musik)
  • "massa" (dalam perkataan media massa) dan "masa" (waktu)
  • "bank" (tempat menyimpan uang) dan "bang" (panggilan untuk kakak)
  • "tank" (kendaraan perang) dan "tang" (alat pekakas)

Perkataan-perkataan ini adalah serupa dari segi sebutan tetapi mempunyai arti yang berbeda, atau merujuk kepada perkara yang tidak sama. Homofon merupakan sejenis homonim, meskipun kadang-kala homonim digunakan untuk merujuk hanya kepada homofon yang mempunyai ejaan yang sama tetapi arti yang berlainan. Istilah ini juga digunakan untuk unit-unit yang lebih singkat daripada perkataan, seperti huruf atau beberapa huruf yang disebut sama dengan huruf lain atau kumpulan huruf yang lain.

Homofon adalah istilah yang berlawanan dengan homograf.

Referensi sunting

  1. ^ Widjono; Bahasa Indonesia, Jakarta:PT Grasindo, 2007, hal. 109. Cet.2