Gerberge dari Provence

Gerberge (tahun 1060 – 1115) merupakan seorang Comtesse Provence dari tahun 1093 sampai 1112. Ia adalah putri Foulques Bertrand dari Provence dan saudara perempuan Bertrand II dari Provence dan Matilda.

Pada tahun 1073, ia menikahi Gilbert I dari Gévaudan. Suaminya tewas terbunuh pada tahun 1111 dan, pada tahun berikutnya, ia menikahkan putri sulungnya Douce kepada Ramon Berenguer III, Pangeran Barcelona dan menyerahkan Provence kepada mereka. Putri keduanya, Stephanie, akan meletakkan tuntutan atas provinsi tersebut dan kemudian menimbulkan Pertempuran Baussenque.

Didahului oleh:
Bertrand II
Comtesse Provence
1093–1112
Diteruskan oleh:
Douce I dan Ramon Berenguer III