Faringalisasi

Faringalisasi adalah sebuah istilah fonologi. Fenomena ini ialah artikulasi kedua bunyi vokal atau konsonan yang diikuti oleh penyempitan dalam faring atau hulu kerongkongan. Contoh yang paling terkenal adalah faringalisasi dalam bahasa Arab yang dikenal sebagai konsonan emfatis. Konsonan ini dalam bahasa Arab mencakup fonem yang dilambangkan dengan huruf-huruf: ع, ظ, ط, ض, dan ص.