Catatan untuk penyuntingan dengan gawai selular: Penyuntingan dengan ponsel akan berbeda dengan penyuntingan dengan komputer. Panduan ini hanya terbatas pada penyuntingan dengan komputer.

Tangkapan layar perkakas VisualEditor


VisualEditor penyuntingan dengan gaya Apa Yang Anda Lihat Adalah Apa Yang Anda Dapatkan untuk Wikipedia. Mode penyuntingan ini mudah untuk dipelajari. VisualEditor merupakan alternatif dari penyuntingan sumber, mode penyuntingan utama yang memiliki markah-markah tertentu. Walau VisualEditor lebih sederhana, untuk beberapa penyuntingan seperti templat akan lebih mudah jika menggunakan penyuntingan sumber.


Jangan takut untuk memulai penyuntingan! (1:06 menit)

Tutorial ini berisi dasar-dasar dalam menggunakan VisualEditor. Petunjuk lebih lengkap dapan dibaca di panduan VisualEditor untuk pengguna. Fitur ini telah tersedia secara bawaan bagi penyunting anonim maupun pengguna baru.


Karena VisualEditor masih akan dikembangkan lebih lanjut, terdapat kemungkinan adanya keterbatasan dan kutu (bug) dalam fitur ini. Salah satu keterbatasan yang paling terlihar adalah mode penyuntingan ini dimuat lebih lambat dibandingkan dengan penyuntingan sumber. Selain itu, mode penyuntingan ini hanya tersedia di ruang nama tertentu saja seperti artikel, sementara dalam pembicaraan pengguna harus menggunakan mode penyuntingan sumber.


Membuka VisualEditor

Anda dapat menyunting sebuah halaman dengan mengklik "Sunting" di bilah pojok kanan atas. (Halaman panjang akan memerlukan waktu untuk memuat mode penyuntingan ini.)


Anda juga dapat membuka VisualEditor dengan mengklik "sunting" di setiap subjudul dari artikel.