Buka menu utama


Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Bahadir bin Abdullah az-Zarkasyi al-Mishri (bahasa Arab: أبو عبدالله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي المصري‎) atau lebih dikenal dengan nama Az-Zarkasyi (lahir di Kairo pada tahun 745 H wafat pada tahun 794 H), adalah seorang ulama di bidang sejarah dan fikih. Ia pergi ke Aleppo untuk menuntut ilmu kepada asy-Syaikh Syihabuddin al-Adzra`i dan juga ia menuntut ilmu ke kota Damaskus untuk mempelajari hadits dengan ulama di kota tersebut.

Muhammad
Bismillahirahmanirahim
Az-Zarkasyi
Muhammad
Az-Zarkasyi, Al-Mishri
Nama dan Gelar
Semua Gelar
GelarBadruddin
Nama
Kun-yahAbu Abdillah
NamaMuhammad
NisbahAz-Zarkasyi, Al-Mishri
Kelahirannya
Tahun lahir (H)745
Tempat lahirKairo
Agama, Identitas, Kebangsaan
Agama Islam
Etnis (Suku bangsa)
Etnis
(Suku bangsa)
Arab
KebangsaanMesir
Bantuan kotak info

Guru-gurunyaSunting

 • Sirajuddin al-Bulqini
 • Jamaluddin al-Isnawi
 • Ibnu Qudamah al-Maqdisi
 • Abu al-Fida' Ibnu Katsir
 • Syihabuddin Al-Adzra`i

Murid-muridnyaSunting

 • Syamsuddin al-Barmadi (Wafat pada tahun 830 H)
 • Najmuddin bin Haji ad-Dimasyqi (Wafat pada tahun 831 H)

Karya-karyanyaSunting

 • Al-Bahru al-Muhith, dalam ilmu ushul fiqih
 • Salasil adz-Dzhahab, dalam ilmu ushul fiqih
 • Al-Burhan fi `ulum al-Qur'an
 • I`lanu as-Sajid bi Ahkami al-Masajid
 • Al-Ijabah lima Istadrakathu `Aisyah `ala ash-Shahabah
 • At-Tadzkirah fi al-Ahadits al-Musytaharah
 • Risalah fi Ma`na Kalimati at-Tauhid Laa Ilaha Illallah
 • Al-Qawa'id fi Furu`i asy-Syafi`iyyah
 • At-Tanqih bi Syarhi al-Jami` ash-Shahih, merupakan Syarh Shahih Bukhari
 • Takhrij Ahadits asy-Syarh al-Kabir li ar-Rafi`i
 • Al-Ghurar as-Safir fima Yahtaju ilaihi al-Musafir