Buka menu utama

Ahmad Sukardja

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA merupakan guru besar dalam bidang Fiqih Siyasah asal Indonesia. Ia pernah menjadi Pj. Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ahmad Sukardja
Ahmad Sukardja.jpg
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 9
Masa jabatan
April 1998 – September 1998
Pendahulu Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA
Pengganti Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA
Didahului oleh:
Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab
Pj. Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
April 1998 - September 1998
Diteruskan oleh:
Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA