Abu Hatim ar-Razi

Muhammad bin Idris bin al-Mundzir bin Daud bin Mihran al-Hanzhali al-Ghathfani (bahasa Arab: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران، الحنظلي الغطفاني) atau lebih dikenal dengan Abu Hatim ar-Razi (lahir di Ray 195 H wafat di Ray 277 H), keturunan Tamim bin Hanzhalah bin Yarbu', ia dikenal dengan al-Hanzhali karena ia tinggal di jalan raya Hanzhalah, di kota Ray.

Muhammad
Abu Hatim ar-Razi
Kun-yahAbu Hatim
NamaMuhammad
Nasabbin Idris bin al-Mundzir bin Daud bin Mihran
Nisbahar-Razi, al-Hanzhali, al-Ghuthfani
FirkahSunni
Minat utamaHadis
Mempengaruhi

Perjalanan dalam menuntut ilmuSunting

Ia mulai menulis hadis pada tahun 209 H, ketika itu umurnya masih 14 tahun, ia pergi untuk menuntut ilmu saat ia masih kecil, ia pergi ke Kufah, Basrah, Bagdad, Damaskus, Homs dan Mesir dengan berjalan kaki.

Guru-gurunyaSunting

Ia mendapatkan riwayat hadis dari

 • Muhammad bin Abdullah al-Anshari
 • Utsman bin al-Haitsam
 • Affan bin Muslim
 • Abu Nu'aim Ubaidilah bin Musa
 • Adam bin Abi Iyyas
 • Abu al-Yaman
 • Sa'id bin Abi Maryam
 • Abu Mashar
 • Abu Nu’aim al-Fadl bin Dukain
 • Zuhair bin ‘Abbad
 • Yahya bin Bukair
 • Tsabit bin Muhammad az-Zahid
 • ‘Abdullah bin Salih al-’Ijli
 • ‘Abdullah bin Sâlih al-Kâtib
 • Qabisah

Murid-muridnyaSunting

Ia meriwayatkan hadis kepada:

Catatan kakiSunting