Zanjan dapat merujuk kepada salah satu wilayah di negara Iran: