Wikipedia:Templat mekanisme pemungutan suara kepengurusan

 • Pencabutan status dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara yang berlangsung minimal selama 7 hari (1 minggu).
 • Pencabutan status dapat segera diproses apabila:
  • Pemungutan suara telah berlangsung selama 7 hari; dan
  • "Jumlah persetujuan" telah mencapai 70%; dan
  • "Jumlah suara" sudah mencapai:
   10 untuk pengguna berstatus hanya pengurus, atau
   15 untuk pengguna berstatus birokrat, atau
   20 untuk pengguna berstatus pemeriksa, pengawas, dan lain-lain.
 • Pemungutan suara dinyatakan selesai apabila minimal salah satu dari kondisi berikut tercapai:
  • Pemungutan suara telah berlangsung selama 14 hari (2 minggu)
  • "Jumlah suara" sudah mencapai:
   24 untuk pengguna berstatus hanya pengurus, atau
   36 untuk pengguna berstatus birokrat, atau
   60 untuk pengguna berstatus pemeriksa, pengawas, dan lain-lain.
 • "Jumlah persetujuan" yang diperlukan untuk mencabut status kepengurusan adalah 70%.
 • Pemungutan suara ini dimulai pada {{subst:CURRENTYEAR}}-{{subst:CURRENTMONTH}}-{{subst:CURRENTDAY}} Agustus 2022 (2022-08-{{subst:CURRENTYEAR}}-{{subst:CURRENTMONTH}}-{{subst:CURRENTDAY}}), pukul 00.00 UTC.
  • 7 hari (1 minggu) sejak pemungutan suara dimulai adalah Kesalahan ekspresi: Operator < tak terduga Kesalahan ekspresi: Operator < tak terduga Kesalahan ekspresi: Operator < tak terduga, pukul 23.59 UTC.
   Pemungutan suara hanya dapat ditutup pada titik waktu ini apabila sudah mencapai kriteria jumlah suara menurut status pengguna, dalam hal ini adalah .
  • 14 hari (2 minggu) sejak pemungutan suara dimulai adalah Kesalahan ekspresi: Operator < tak terduga Kesalahan ekspresi: Operator < tak terduga Kesalahan ekspresi: Operator < tak terduga, pukul 23.59 UTC.
   Titik waktu ini menjadi batas akhir pemungutan suara, terlepas dari berapapun "jumlah suara".