Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Rintojiang untuk pengurus 8 Oktober 2006