Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Rachmat04 untuk pengurus 7 Januari 2016