Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Farras untuk pencabutan pengurus 15 Juli 2021