Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Aldnonymous untuk pengurus 7 Januari 2015