Wikipedia:Kelayakan artikel/Sekolah/Proposal/Pemungutan suara
Hasil final pemungutan suara pemungutan suara untuk kelayakan artikel sekolah pada 17 Desember 2006 (UTC):

Ringkasan sunting

Poin Ikhtisar Suara terbanyak
(suara pengurus)
Hasil
1a Lokasi 95% Setuju (5/6) Boleh
1b Kendaraan 80% Tidak Setuju (5/6) Tidak boleh
2 Lab/fasilitas 64% Setuju (5/7) Tidak cukup suara
3 Ekstrakurikuler 67% Setuju (4/6) Boleh
4 Prestasi nasional 82% Setuju (7/7) Boleh
5 Iuran 57% Tidak Setuju (4/6) Tidak cukup suara
6 Mata/buku pelajaran 85% Tidak Setuju (6/6) Tidak boleh
7 Jam belajar 55% Setuju (3/6) Tidak cukup suara
8 Rasio dan ket lain 63% Setuju (3/5) Tidak cukup suara
9a Alumni notable 69% Setuju (3/3) Boleh
9b Ikatan Alumni 90% Setuju (2/2) Boleh
10 Kebijakan tidak resmi 93% Tidak Setuju (4/4) Tidak boleh
11a Tingkatan minimal (sekolah non grup) 71% SMA (1/2) Tidak cukup suara pengurus
11b Sekolah grup 44% Tidak Setuju (2/2) Tidak cukup suara
12 Kurikulum/bahasa 100% Setuju (1/1) Tidak cukup suara pengurus

Rincian sunting

Pengguna biasa
No Pengguna 1a 1b 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 10 11a 11b 12
1 Serenity Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T Y Y
2 Dalgspleh Y T T Y Y T T T T
3 a_tumiwa Y T T T A T T Y A
4 Aday Y T T T Y Y T T Y
5 Sentausa Y T T T T T T Y Y
6 Hariadhi Y T Y Y Y T T T Y Y Y T SD T Y
7 Rex Y T Y Y Y Y T Y Y Y Y T SMA Y Y
8 N/A Y Y Y Y T T Y Y Y T T Y
9 tedi Y T Y Y Y Y A Y Y A A
10 Pengguna:BlackKnight Y T Y T T A T T A T T
11 Goslink Y T T T Y T T T T Y Y T Y
12 Andreas (張俊豪) Y A Y Y Y Y T Y Y Y Y T SMA T Y
13 dragunova Y T T Y Y T T T T Y T T SMA Y Y
14 Bloodseeker Y Y Y Y Y Y T Y
15 BeeYanTow比言头 Y T Y Y T T Y Y T Y T SMA A Y
Total suara Y / SD (11b) 15 2 8 10 11 6 2 8 9 6 7 - 1 4 8
Total suara T / SMP (11b) - 11 6 5 3 8 11 6 3 3 1 10 - 2 -
Total suara A / SMA (11b) - 1 - - 1 1 1 - 2 1 - 1 4 1 -
Pengurus
No Pengguna 1a 1b 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 10 11a 11b 12
1 Stephensuleeman Y T Y Y Y Y T T Y Y T
2 Borgx Y T Y Y Y T T Y Y Y T SMA
3 Hayabusa future Y T Y Y T T Y Y Y T
4 Irwangatot Y T A T Y T T
5 kandar T T T T Y T T T T
6 Ciko Y Y Y Y Y T
7 Meursault2004 Y A Y Y Y A T A A Y T SD T Y
Total suara Y / SD (11b) 5 - 5 4 7 1 - 3 3 3 2 - 1 - 1
Total suara T / SMP (11b) 1 5 1 2 - 4 6 2 1 - - 4 - 2 -
Total suara A / SMA (11b) - 1 1 - - 1 - 1 1 - - - 1 - -
Total suara
Keterangan 1a 1b 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 10 11a 11b 12
Total suara Y / SD (11b) 20 2 14 14 18 7 2 11 12 9 9 - 2 4 9
Total suara T / SMP (11b) 1 16 7 7 3 12 17 8 4 3 1 14 - 4 -
Total suara A / SMA (11b) - 2 1 - 1 2 1 1 3 1 - 1 5 1 -
Total suara (persentase)
Keterangan 1a 1b 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 10 11a 11b 12
Total suara Y / SD (11b) 95% 10% 64% 67% 82% 33% 10% 55% 63% 69% 90% 0% 29% 44% 100%
Total suara T / SMP (11b) 5% 80% 32% 33% 14% 57% 85% 40% 21% 23% 10% 93% 0% 44% 0%
Total suara A / SMA (11b) 0% 10% 5% 0% 5% 10% 5% 5% 16% 8% 0% 7% 71% 11% 0%