Umayyah bin Khalaf

politikus

Umayyah bin Khalaf bernama lengkap Umayyah bin Khalaf bin Wahb bin Hudzafah bin Jumah bin Amr bin Hushaish bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurasyi al-Jumahi al-Makki adalah salah satu pemimpin Quraisy dan termasuk diantara mereka yang dibunuh dalam Pertempuran Badar pada tahun kedua hijriyah oleh sahabat Bilal bin Rabah.[1]

Catatan kakiSunting