Tuju lubang

Permainan Tuju Lubang adalah merupakan permainan rakyat yang terdapat di Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kepulauan Riau. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak tanggung yang bertempat tinggal di pantai ataupun berdekatan dengan laut. Permainan ini dimainkan oleh sesama anak laki-laki atau sesama anak perempuan yang berusia 6 sampai 20 tahun dengan jumlah 2 sampai 5 orang secara perorangan. Permaianan tuju lubang dimainkan untuk mengisi kekosongan waktu bermain-main di pantai. Disana mereka bersuka ria sambil memungut kulit kerang dan siput untuk dijadikan benda permainan.