Tri Satya adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh para anggota Pramuka.

IsiSunting

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:

 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan pancasila.
 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat.
 3. Menepati Dasa dharma.

KewajibanSunting

Di dalam Tri Satya terdapat 6 kewajiban, yaitu:

 • 1.Tuhan
 • 2.Negara Kesatuan Republik Indonesia
 • 3.Pancasila
 • 4.Sesama hidup
 • 5.Masyarakat
 • 6.Dasa Dharma

Dasa Dharma PramukaSunting

 • 1.Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 • 2.Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
 • 3.Patriot yang sopan dan ksatria.
 • 4.Patuh dan suka bermusyawarah.
 • 5.Rela menolong dan tabah.
 • 6.Rajin, terampil, dan gembira.
 • 7.Hemat, cermat, dan bersahaja.
 • 8.Disiplin, berani, dan setia.
 • 9.Bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
 • 10.Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

Pranala luarSunting