Trauma

halaman disambiguasi Wikimedia

Trauma paling sering mengacu pada:

  • Trauma mayor berupa cedera fisik parah yang disebabkan oleh sumber eksternal.
  • Trauma psikologis yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa traumatis.