Templat:Persinggahan dalam Kitab Bilangan

Tempat sebelumnya:
{{{1}}}
Pengembaraan orang Israel
dari Mesir ke Kanaan
Tempat persinggahan
Tempat berikutnya:
{{{2}}}