"Entry #1234". 臺灣閩南語常用詞辭典 [Kamus Min Nan Taiwan yang Sering Digunakan] (dalam bahasa Tionghoa and Hokkien). Kementerian Pendidikan Republik Tiongkok. 2011.