Al-Bidayah wan Nihayah

(Dialihkan dari Tarikh ibnu Katsir)

Al-Bidayah wan Nihayah (bahasa Arab: البداية والنهاية) atau Tarikh Ibnu Katsir adalah kitab sejarah yang disusun oleh Ibnu Katsir (w.774 H). Pembahasan kitab ini berawal dari penciptaan alam semesta, langit dan bumi, malaikat, manusia pertama, kemudian kisah para nabi dan umat-umat terdahulu hingga Nabi terakhir, kemudian tokoh-tokoh, dinasti (khilafah/daulah) dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada abad-abad yang dilalui dalam masa Islam hingga ke masa pengarang, kemudian diikuti dengan peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman seperti tanda-tanda datangnya kiamat, perjalanan di alam barzakh, kebangkitan kembali hingga akhirat, Surga dan Neraka yang kisahnya diambil berdasarkan dari hads nabi Islam Muhammad. seluruh kisah diceritakan dengan baik melalui alqur'an dan juga hadis.

Permulaaan hingga Akhir (Sejarah oleh Ibnu Katsir)
PengarangAl-Hafizh Abul Fida Ibnu Katsir
Judul asliAl-Bidayah wa an-Nihayah (Tarikh Ibnu Katsir)
NegaraDamaskus, Syam
BahasaBahasa Arab
SubjekSejarah
Tanggal terbit
circa 750-an H (1350-an M)