Surah Az-Zariyat

surah ke-51 dalam al-Qur'an

Surah Az-Zariyat (Arab: الذاريات,"Angin Yang Menerbangkan") adalah surah ke-51 dalam al-Qur'an. Surah ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri atas 60 ayat. Dinamakan Az-Zariyat yang berarti Angin Yang Menerbangkan diambil dari perkataan Az-Zariyat yang terdapat pada ayat pertama surah ini.

Surah ke-51
az-Zariyat

Angin Yang Menerbangkan
KlasifikasiMakkiyah
JuzJuz 26 (ayat 1-30)
Juz 27 (ayat 31-60)
Jumlah ruku3 ruku
Jumlah ayat60 ayat

Terjemahan sunting

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

 • Demi hal yang menebarkan secara luas, serta hal-hal yang mengandung gumpalan hujan, serta hal-hal yang berlayar secara mudah, serta hal-hal yang membagi-bagi urusan. Tentulah hal yang telah dijanjikan kepada kalian pasti terlaksana, bahwasanya Penghakiman pasti terjadi. (Ayat: 1-6)
 • Demi langit yang mempunyai jalur-jalur, sungguh kalian benar-benar berada dalam aliran yang bertentangan; golongan yang tertipu diperdayakan melalui hal demikian. (Ayat: 7-9)
 • Celakalah golongan yang mengada-ada; orang-orang yang terbawa dalam kebingungan, orang-orang yang mempertanyakan: "Kapan Hari Penghakiman itu?" yakni suatu Hari ketika mereka ditumpas dalam Neraka.
  :"Rasakan kebinasaan kalian; inilah yang dahulu kalian tuntut". (Ayat:10-14)
 • Sungguh orang-orang bertakwa berada dalam Surga-Surga beserta mata air-mata air, sambil memperoleh hal-hal yang dikaruniakan oleh Tuhan mereka, sungguh sebelumnya mereka termasuk golongan yang berbuat kebaikan, bahwa mereka sedikit sekali terlelap pada malam hari, serta mereka memohon ampun menjelang fajar bahwa dalam harta benda mereka disediakan bagian untuk kaum yang membutuhkan maupun kaum yang tak berdaya. (Ayat: 15-19)
 • Bahwa di bumi itu terdapat pertanda-pertanda untuk golongan yang meyakini,
  demikian juga pada diri kalian sendiri, maka apakah kalian tiada memperhatikan?
  bahwasanya di langit terdapat rezeki kalian beserta hal-hal yang dijanjikan untuk kalian, bahwa demi Tuhannya langit beserta bumi, sungguh hal-hal yang dijanjikan itu benar-benar sebagaimana hal-hal yang kalian perbincangkan. (Ayat: 20-23)
 • Sudahkah sampai kepada dirimu, kisah para tamu Ibrahim yang dimuliakan? ketika mereka masuk menjumpainya lalu berkata: "Damai", ia menjawab: "Damai, wahai kaum yang tidak dikenal." kemudian ia pergi secara diam-diam untuk menjumpai kaum keluarganya, sehingga dihidangkan daging anak sapi gemuk, lalu dipersilahkan untuk mereka. ia berkata: "Silakan kalian makan" ia merasa takut terhadap mereka; mereka berkata: "Janganlah dirimu takut" serta mereka memberi kabar gembira kepada ia tentang seorang putra yang alim. kemudian istrinya datang seraya tertawa, lalu menepuk wajahnya sendiri serta berkata: "Seorang wanita tua yang mandul!" mereka berkata: "Demikianlah hal yang Tuhanmu firmankan; sungguh Dialah Yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui." ia berkata: "Apakah tugas kalian, wahai golongan yang diutus?" mereka berkata: "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa supaya kami timpakan kepada mereka, bebatuan terbakar, yang telah ditandai di sisi Tuhanmu terhadap golongan yang melampaui batas." maka Kami luputkan golongan beriman di negeri itu; bahwa Kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari golongan yang berserah diri.
  Dan Kami tinggalkan di negeri itu, suatu Bukti pertanda, bagi orang-orang yang gentar terhadap Azab yang pedih; demikian halnya pada diri Musa ketika Kami mengutus ia kepada Firaun, disertai berbagai mukjizat yang nyata; lalu orang itu berpaling bersama kaum pemukanya, serta berkata: "Ia merupakan seorang penyihir atau seorang gila." sehingga Kami menumpas orang itu bersama kaum pemukanya lalu Kami tenggelamkan ke dalam lautan, serta orang itu merupakan orang tercela.
  Dan pada Ad ketika Kami datangkan kepada mereka, angin yang menghancurkan, tidaklah angin itu meluputkan sesuatu pun yang diterjangnya, melainkan diremukkan menjadi berkeping-keping.
  Dan pada Samud ketika diserukan kepada mereka: "Bersenang-senanglah kalian untuk sementara." kemudian orang-orang itu bersikap angkuh terhadap perintah Tuhan mereka, sehingga sebuah dihadirkan petir yang membinasakan orang-orang itu sewaktu mendapatinya; orang-orang itu tidak sanggup membela diri, tidak pula menolong diri sendiri,
  Dan pada kaum Nuh sebelum itu; sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. (Ayat:24-46)
 • Dan langit telah Kami dirikan dengan Kuasa, bahwa sungguh Kamilah yang meluaskan hal demikian, bahwa bumi telah Kami hamparkan, sebagai sebaik-baik Yang menghamparkan, serta segala sesuatu telah Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian memahami. (Ayat: 47-49)
 • Maka bersegeralah bertobat kepada Allah. Sungguh aku dari sisiNya, sebagai seorang pemberi peringatan yang nyata untuk kalian; serta janganlah kalian mengada-adakan sembahan lain di sisi Allah. Sungguh aku dari sisiNya, sebagai seorang pemberi peringatan yang nyata untuk kalian. (Ayat:50-51)
 • Demikianlah, tiada seorang Rasul yang diterima oleh orang-orang sebelum mereka melainkan orang-orang itu mengatakan: "Dasar penyihir!" atau "Dasar gila!" lalu apakah mereka saling menasehati dari orang itu? yang sebenarnya, mereka itu memang kaum yang melampaui batas, maka berpalinglah dirimu terhadap mereka itu, serta dirimu tidaklah bersalah; oleh sebab itu berilah peringatan, karena sungguh peringatan adalah bermanfaat untuk orang-orang beriman. (Ayat: 52-55)
  "Bahwa Aku menciptakan umat jin serta umat manusia tidak lain supaya mereka bekerja untuk Aku; tidaklah Aku menghendaki sedikit pun rezeki dari mereka, serta tidaklah Aku menghendaki supaya mereka memberi makanan untuk Aku." Sungguh Allah, Dialah Yang Maha Mengaruniakan, Yang Menguasai Kekuatan, Keteguhan. (Ayat:56-58)
 • Sungguh telah disediakan bagian orang-orang yang zalim sebagaimana teman-teman mereka, maka janganlah orang-orang itu menuntut kepada Aku
  bahwa celakalah orang-orang kafir pada Hari yang telah diancamkan. (Ayat: 59-60)

Pranala luar sunting


Surah Sebelumnya:
Surah Qaf
Al-Qur'an Surah Berikutnya:
Surah At-Tur
Surah 51