Sungai IJssel

sungai di Belanda

Sungai IJssel atau sungai IJssel Gelderland (untuk membedakannya dengan sungai IJssel Holland) adalah sebuah sungai di Belanda. Sungai ini merupakan cabang sungai Rhein dan bermuara di danau IJsselmeer, melampaui danau Ketelmeer. Sungai ini panjangnya adalah kira-kira 125 kilometer.

Lokasi sungai IJssel