Substratum (jamak: substrata) dapat merujuk kepada:

  • Hypokeimenon, terkadanng diterjemahkan sebagai substratum, sebuah konsep pada metafisika
  • Substratum (berkebun), nama lain untuk lapisan tanah bawah
  • Substratum (geologi), lapisan batuan atau sediman
  • Substratum (linguistik), bahasa yang mempengaruhi bahasa lainnya melalui kontak linguistik