Pangeran Shimazu Hisamitsu (島津 久光, 28 November 1817 – 6 Desember 1887), dikenal juga sebagai Shimazu Saburō (島津 三郎), adalah seorang samurai Jepang dari akhir zaman Edo. Ia adalah saudara bungsu dari Shimazu Nariakira

Shimazu Hisamitsu

Karya yang diterbitkan

sunting
  • Shimazu Hisamitsu rireki 島津久光履歴.
  • Shimazu Hisamitsu-kō jikki 島津久光公実紀 (1977). Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai 東京大学出版会. (diterbitkan secara anumerta)

Bacaan tambahan

sunting
  • Kanbashi Norimasa 芳即正 (2002). Shimazu Hisamitsu to Meiji ishin: Hisamitsu wa naze, tōbaku wo ketsui shita ka 島津久光と明治維新: 久光はなぜ, 討幕を決意したか. Tokyo: Shin Jinbutsu Ōraisha 新人物往来社.