Selamat Pagi merupakan kata sapaan di pagi hari.

Selamat Pagi atau Selamat pagi dapat merujuk pada:

Lihat juga