Satire biasanya berbentuk penolakan dan mengandung kritikan dengan maksud agar sesuatu yang salah itu dicari kebenarannya. Satire adalah gaya bahasa yang berbentuk ungkapan

menertawakan atau menolak sesuatu. Satire digunakan untuk mengancam atau menertawakan gagasan, kebiasaan, dan lain-lain.[1]

ReferensiSunting

  1. ^ Wicaksono, Andri (2014). Catatan Ringkas Stilistika. Sleman: Garudhawaca. hlm. 44. ISBN 978-602-7949-24-9.