Rauh bin Zinba' (bahasa Arab: روح بن زنباع‎) adalah seorang wali negeri Palestina di bawah kekhalifahan Umayyah, salah seorang penasihat utama Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan pemimpin Banu Judzam.

Daftar pustakaSunting