Puisi sunda


Puisi sunda adalah karya sastra yang mempunyai alur kalimat yang tidak seperti kalimat biasa yang digunakan pada bahasa sehari hari. contoh puisi sunda: Hirup teh cita-cita ngudag-ngudag mangsa jeung rasa Hirup teh tunggara upama tresna kalid sulaya Hirup teh seuneu nu ngaduruk lulurung sukma Hirup teh ibadah rela ihlas ngumawula

Hirup teh aci-acining: Bagja!

ReferensiSunting

  • [Retty Isnendes. Panyawangan Sastra. Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah UPI. Bandung 2009.]