Peribahasa Madura

ASunting

Aèng sondeng nandhâaghi dâlemma lèmbung
Orang yang pendiam biasanya banyak ilmu.
Aghândhu' kotoran
Mempunyai niat buruk terhadap orang lain, atau dengan kata lain bermanis muka dengan maksud buruk.
Ajâm mènta sasengnget
Mencelakai diri sendiri.
Aotang dârâ nyerra dârâ
Hutang nyawa dibayar dengan nyawa.
Asèl ta' adhina asal
Meski kaya tetapi tetap bersahaja dalam bersikap.
Atèmbang potè mata, lebbi bhâgus potè tolang
Dari pada malu lebih baik mati.